نیازمندی‌ های رایگان معدن، آگهی‌های خرید، فروش نو و دست دوم و کارکرده


لیست شهرک های صنعتی ایران - (1399/09/12)


 • نام : لیست شهرک های صنعتی ایران
  نام شهرک صنعتی : لیست شهرک های صنعتی ایران
  ظرفیت :
  واحد سنجش : لیست تمام شهرک های صنعتی ایران
  کاربری :
  تاریخ بهره برداری : logo.png
  تلفن تماس : logo.png
  استان :
  محصولات :
  لیست تمام شهرک های صنعتی ایران
  شهرک های صنعتی ایران

  شهرک صنعتی آذربایجان شرقی
  تعداد شهرستان ها (19) تعداد شهرک ها (37) تعداد شرکت ها (1426) تعداد محصولات (19)


  شهرک صنعتی آذربایجان غربی
  تعداد شهرستان ها (14) تعداد شهرک ها (30) تعداد شرکت ها (773) تعداد محصولات (14)


  شهرک صنعتی اردبیل
  تعداد شهرستان ها (9) تعداد شهرک ها (8) تعداد شرکت ها (436) تعداد محصولات (9)


  شهرک صنعتی اصفهان
  تعداد شهرستان ها (21) تعداد شهرک ها (53) تعداد شرکت ها (11185) تعداد محصولات (21)


  شهرک صنعتی ایلام
  تعداد شهرستان ها (7) تعداد شهرک ها (7) تعداد شرکت ها (72) تعداد محصولات (7)


  شهرک صنعتی بوشهر
  تعداد شهرستان ها (9) تعداد شهرک ها (12) تعداد شرکت ها (450) تعداد محصولات (9)


  شهرک صنعتی تهران
  تعداد شهرستان ها (12) تعداد شهرک ها (11) تعداد شرکت ها (17138) تعداد محصولات (12)


  شهرک صنعتی چهارمحال و بختیاری
  تعداد شهرستان ها (7) تعداد شهرک ها (16) تعداد شرکت ها (616) تعداد محصولات (7)


  شهرک صنعتی خراسان جنوبی
  تعداد شهرستان ها (10) تعداد شهرک ها (5) تعداد شرکت ها (119) تعداد محصولات (10)


  شهرک صنعتی خراسان رضوی
  تعداد شهرستان ها (19) تعداد شهرک ها (25) تعداد شرکت ها (8509) تعداد محصولات (19)


  شهرک صنعتی خراسان شمالی
  تعداد شهرستان ها (7) تعداد شهرک ها (4) تعداد شرکت ها (85) تعداد محصولات (7)


  شهرک صنعتی خوزستان
  تعداد شهرستان ها (19) تعداد شهرک ها (27) تعداد شرکت ها (690) تعداد محصولات (19)


  شهرک صنعتی زنجان
  تعداد شهرستان ها (7) تعداد شهرک ها (10) تعداد شرکت ها (763) تعداد محصولات (7)


  شهرک صنعتی سمنان
  تعداد شهرستان ها (5) تعداد شهرک ها (5) تعداد شرکت ها (1209) تعداد محصولات (5)


  شهرک صنعتی سیستان و بلوچستان
  تعداد شهرستان ها (10) تعداد شهرک ها (13) تعداد شرکت ها (1257) تعداد محصولات (10)


  شهرک صنعتی فارس
  تعداد شهرستان ها (26) تعداد شهرک ها (27) تعداد شرکت ها (1327) تعداد محصولات (26)


  شهرک صنعتی قزوین
  تعداد شهرستان ها (4) تعداد شهرک ها (4) تعداد شرکت ها (590) تعداد محصولات (4)


  شهرک صنعتی قم
  تعداد شهرستان ها (1) تعداد شهرک ها (3) تعداد شرکت ها (1483) تعداد محصولات (1)


  شهرک صنعتی کردستان
  تعداد شهرستان ها (9) تعداد شهرک ها (8) تعداد شرکت ها (64) تعداد محصولات (9)


  شهرک صنعتی کرمان
  تعداد شهرستان ها (16) تعداد شهرک ها (18) تعداد شرکت ها (1667) تعداد محصولات (16)


  شهرک صنعتی کرمانشاه
  تعداد شهرستان ها (13) تعداد شهرک ها (15) تعداد شرکت ها (565) تعداد محصولات (13)


  شهرک صنعتی کهگیلویه و بوير احمد
  تعداد شهرستان ها (5) تعداد شهرک ها (5) تعداد شرکت ها (84) تعداد محصولات (5)


  شهرک صنعتی گلستان
  تعداد شهرستان ها (11) تعداد شهرک ها (10) تعداد شرکت ها (813) تعداد محصولات (11)


  شهرک صنعتی گیلان
  تعداد شهرستان ها (16) تعداد شهرک ها (17) تعداد شرکت ها (150) تعداد محصولات (16)


  شهرک صنعتی لرستان
  تعداد شهرستان ها (9) تعداد شهرک ها (14) تعداد شرکت ها (69) تعداد محصولات (9)


  شهرک صنعتی مازندران
  تعداد شهرستان ها (15) تعداد شهرک ها (23) تعداد شرکت ها (945) تعداد محصولات (15)


  شهرک صنعتی مرکزی
  تعداد شهرستان ها (11) تعداد شهرک ها (19) تعداد شرکت ها (2515) تعداد محصولات (11)


  شهرک صنعتی هرمزگان
  تعداد شهرستان ها (10) تعداد شهرک ها (13) تعداد شرکت ها (117) تعداد محصولات (10)


  شهرک صنعتی همدان
  تعداد شهرستان ها (10) تعداد شهرک ها (10) تعداد شرکت ها (318) تعداد محصولات (10)


  شهرک صنعتی یزد
  تعداد شهرستان ها (10) تعداد شهرک ها (9) تعداد شرکت ها (2971) تعداد محصولات (10)

   

   

  کلمات کلیدی :

  شهرکهای صنعتی ایران
  شهرک صنعتی  آذربایجان شرقی
  شهرک صنعتی  آذربایجان غربی
  شهرک صنعتی  اردبیل
  شهرک صنعتی  اصفهان
  شهرک صنعتی  ایلام
  شهرک صنعتی  بوشهر
  شهرک صنعتی  تهران
  شهرک صنعتی  چهارمحال و بختیاری
  شهرک صنعتی  خراسان جنوبی
  شهرک صنعتی  خراسان رضوی
  شهرک صنعتی  خراسان شمالی
  شهرک صنعتی  خوزستان
  شهرک صنعتی  زنجان
  شهرک صنعتی  سمنان
  شهرک صنعتی  سیستان و بلوچستان
  شهرک صنعتی  فارس
  شهرک صنعتی  قزوین
  شهرک صنعتی  قم
  شهرک صنعتی  کردستان
  شهرک صنعتی  کرمان
  شهرک صنعتی  کرمانشاه
  شهرک صنعتی  کهگیلویه و بوير احمد
  شهرک صنعتی  گلستان
  شهرک صنعتی  گیلان
  شهرک صنعتی  لرستان
  شهرک صنعتی  مازندران
  شهرک صنعتی  مرکزی
  شهرک صنعتی  هرمزگان
  شهرک صنعتی  همدان
  شهرک صنعتی  یزد
  تعداد شهرکهای صنعتی ایران
  لیست شهرک های صنعتی ایران

 • طراحی سایت سنگبری
  شرکت صنعتی دنافنون
  تبلیغات در سایت