نیازمندی‌ های رایگان معدن، آگهی‌های خرید، فروش نو و دست دوم و کارکرده


سنگ بادبر یا سنگ مالون

دسته بندی این محصول: انواع سنگ

برند محصول:
سنگ مالون که با نام سنگ بادبر نیز شناخته می شود
سنگ مالون که با نام سنگ بادبر نیز شناخته می شود، در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. به کارگیری این سنگ در طراحی نمای خارجی ساختمان، پل سازی، تونل سازی و غیره صورت می گیرد.


سنگ بادبر با سنگ مالون

قیمت سنگ مالون

سنگ بادبر سرتراش

انواع سنگ مالون

قیمت سنگ بادبر

ابعاد سنگ مالون

سنگ بادبر تراورتن قرمز

سنگ مالون تراش خورده

سنگ سرتراش

قیمت انواع سنگ بادبر

نمونه سنگ بادبر

نمای ساختمان با سنگ بادبر

سنگ بادبر قرمز

سنگ بادبر شمس اباد

سنگ بادبر سرتراش

سنگ بادبر طوسی

فروش سنگ بادبر در تهران